1. Polska 65 lotów
2. Portugalia 12 lotów
3. Włochy 12 lotów
4. Wielka Brytania 7 lotów
5. Francja 6 lotów
6. Hiszpania 6 lotów
7. Niemcy 6 lotów
8. Norwegia 6 lotów
9. Szwecja 6 lotów
10. Holandia 4 loty
11. Austria 2 loty
12. Belgia 2 loty
13. Dania 2 loty
14. Finlandia 2 loty
15. Litwa 2 loty
16. Malta 2 loty
17. Szwajcaria 2 loty
18. Wyspy Owcze 2 loty
19. Węgry 2 loty